WELKOM by AGS DEO GLORIA

ONS MANDAAT: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van Here… Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met ‘n heerlikheid wat toeneem namate die Here dit gee.” (2 Kor. 3:18)

DIENSTYE

SONDAE   09:00   |   18:00

KYK AANLYN

BOODSKAPPE

WEEKLIKSE BYEENKOMSTE

Sondag 08:30 – Gebedstyd (Bidkamer)
Sondag 09:00 – Kidszone tydens Sondagdienste in die Kinderkerksaal
Maandag 18:00 – Voorbidders (Ouditorium)
Dinsdag 18:30 – CIC Leefgroep
Woensdag 09:00 – Vroue Verryking (Ouditorium)
Woensdagaand 19:00 – Leefgroepe – Kontak ons Kantoor vir meer inligting
Vrydagaand 17:00 – Adventure Kids (Laerskool Kinders)

HOEKOM VENNOOTSKAP

Dit is vir ons belangrik dat mense nie net toeskouers sal bly nie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname en betrokkenheid as vanselfsprekend aanvaar word.

Jy is ‘n medewerker in Christus! Die Here staan in verbond met mense om Sy Koninkryk te vestig in ons stad (1 Kor. 3:9).

Ons nooi jou om ‘n vennoot te word in die droom om ons te verander na ‘n plek waar God regeer en Sy liggaam sterk te maak en Sy kerk te bou!

Visie

Om God se heerlikheid sigbaar te maak in ons leefwêreld.

Missie

In die Gemeente word ons Goddelik gevoed en opgebou sodat ons deur ons heilige karakter en vlekkelose gedrag die Vader se heerlikheid en Sy skoonheid aan die wêreld kan uitdra.

Waardes

  • Uitnemendheid
  • Liefde
  • Christus Gesindheid
  • Integriteit
  • Dissipline
  • Egtheid
  • Verbintenis tot bevoegdheid

Habakkuk 2:14 – “Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.”  Asook
2 Kor. 3:18 – “En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.”

Wat leef in die hart van AGS Deo Gloria

Die Gemeente se naam Deo Gloria is ‘n kombinasie van twee woorde van twee verskillende tale.

Deo is ‘n Latynse woord vir “God” en Gloria kom van die Griekse woord Doxa.

In die kombinasie reflekteer hierdie woorde ons bediening se diepste begeerte om God se heerlikheid deur te sien breek soos massagolf oor ons Stad en Leefwêreld.

Ons begeer dat hierdie heerlikheid van God hierdie omgewing so sal oorspoel dat dit verandering sal teweegbring en orals die Koninkryk van God gevestig word op elke vlak van die samelewing.

Kan jy jou net indink hoe so ‘n getransformeerde Stad sal lyk?

Bedieninge

Hier is ALMAL WELKOM! NIEMAND is volmaak nie!

Hier is die plek vir jou WONDERWERK!

Kidszone en Adventure Kids

Laerskool Kinders – tydens die Feesdiens Sondae en Vrydae aande.

Vroue Verryking

Kom wandel saam met ons deur die Bybel, deur die lewe van gewone vrouens.

CIC Jeug

Vir alle Hoërskool leerlinge en ongetroude werkende jeug – kom raak betrokke en skakel in ‘n groep.

Musiek

  • Musikante
  • Klank en Multimedia

Gebedsgroep

‘n Tyd van interaksie met Vader, Seun en Heilige Gees ter wille van heelheid en vryheid.

60 +

Kom geniet en kuier saam. Julle is die wysgere van ons tyd. 

Gasheer / Dienswerkspan

Fokus op die bevordering van gesonde, liefdevolle en ondersteunende verhoudinge en om die Koninkryk te bou.

Welsyn

Diens wat gelewer word aan behoeftige mense in verskillende fases van hulle lewe.

Registrasie Vorms

LIDMAATSKAP

Laai die vorm af en vul dit asseblief volledig in en stuur terug na admin@agsdeogloria.co.za

INSEËN

Laai die vorm af en vul dit asseblief volledig in en stuur terug na admin@agsdeogloria.co.za

DOOP

Laai die vorm af en vul dit asseblief volledig in en stuur terug na admin@agsdeogloria.co.za

HUWELIK

Laai die vorm af en vul dit asseblief volledig in en stuur terug na admin@agsdeogloria.co.za

Registrasie Vorms

LIDMAATSKAP

Laai die vorm af en vul dit asseblief volledig in en stuur terug na admin@agsdeogloria.co.za

INSEËN

Laai die vorm af en vul dit asseblief volledig in en stuur terug na admin@agsdeogloria.co.za

DOOP

Laai die vorm af en vul dit asseblief volledig in en stuur terug na admin@agsdeogloria.co.za

HUWELIK

Laai die vorm af en vul dit asseblief volledig in en stuur terug na admin@agsdeogloria.co.za

LEIERSKAP

PASTOOR LEON en RONEL CRAUSE

 Ons wil die positiewe invloed van Jesus se waardes na elke sektor van die samelewing neem. Kerk is soveel meer as ‘n diens oor ‘n naweek. Vir ons is dit oor ‘n verbinding met ander mense, groei in jou geloof, en die bou van ‘n sterk fondasie vir jou gesin. Kom raak betrokke by ‘n bediening. Dit is wonderlik om uit liefde vir Jesus – Sy liggaam te kan bedien waarvoor Hy baie lief is. Elke personeellid by AGS Deo Gloria se droom is om te sien hoe elke mens wat in Jesus glo, deel uitmaak van ‘n gesin, besig om dissipels te maak, en te bou aan God se Koninkryk.

HOE KAN EK GEE?

‘n Vrygewige lewe het ‘n manier om mense se lewens te verander. Deur vrygewig te wees met jou tyd, talente en finansies maak jy dit moontlik vir ons om die pyn, gebrokenheid en die verlorenheid van ons stad aan te spreek.

Daar is verskeie plekke waar jy van jou tyd kan gee om deel te word van ‘n netwerk van vrywilligers wat daagliks ‘n impak maak in lewens regoor ons stad. 

ABSA Bank:

AGS Deo Gloria Gemeente
ABSA, Tjekrekening
Reknr: 071 243 5682
Tak kode: 632005

Dankie vir jou bydrae.
Spreuke 11:24

KONTAK ONS

Straat Adres

h/v Waterboom & Ochna Straat
Protea Park
Rustenburg 0299

Pos Adres

Postnet Suite 220
Privaatsak X82325
Rustenburg 0300

Kontak inligting

T: 014 533 4210
T: 014 533 2293 E: admin@agsdeogloria.co.za

Kantoor ure

Ma-Vry: 8:00 – 13:00
Sat-Son: Toe

Volg ons op Sosiale Media